اخبار جدید

2015-06-24

حمید صدیق سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم برلین مراتب تعزیت خود را به مناسبت وفات مرحوم سلیمان دمیرل، رییس جمهور اسبق جمهوری ترکیه، در کتاب تعزیت سفارت آن کشور در برلین درج نمودند

ادامه

2015-06-22

سفارت ج.ا.افغانستان در برلین حملات انفجاری و تروریستی بر پارلمان افغانستان را محکوم می نماید

ادامه

2015-06-16

افغان زعفران بهترین زعفران جهان

ادامه

‫صفحه نخست‬ > اخبار جدید

اخبار جدید

Invalid news ID

بعدی