اخبار جدید

2015-08-04

ملاقات حمید صدیق سفیر ج.ا.ا در برلین با نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان

ادامه

2015-08-04

حمید صدیق سفیر ج.ا.ا با هیئت وزارت همکاری های اقتصادی و انکشافی فدرال آلمان دیدار کرد

ادامه

2015-07-24

حمید صدیق سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در برلین با معاون ریاست دفتر صدارت آلمان ملاقات کرد

ادامه

‫صفحه نخست‬ > اخبار جدید

اخبار جدید

Invalid news ID

بعدی