اخبار جدید

2015-03-02

بیرق کشور در سفارت کبرای ج.ا.افغانستان در برلین برای سه روز نیمه بر افراشته خواهد بود

ادامه

2015-02-26

تسلیت سفیر و اعضای سفارت ج.ا.افغانستان در برلین در رابطه به برف کوچ ها در کشور

ادامه

2015-02-26

برگزاری نشست در رابطه به افغانستان در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

ادامه

‫صفحه نخست‬ > اخبار جدید

اخبار جدید

Invalid news ID

بعدی