اخبار جدید

2014-11-24

سفیر ج.ا.افغانستان در برلین در کنفرانس سفرای کشور های سارک پوهنتون هامبورگ اشتراک نمودند

ادامه

2014-11-20

ملاقات سفیر ج.ا.ا در برلین با رییس روابط خارجی فدراسیون فوتبال آلمان

ادامه

2014-11-20

سفیر ج.ا.ا در برلین در نشست انجمن جهانی برای مواد غذایی و زراعت آلمان اشتراک کرد

ادامه

‫صفحه نخست‬ > اخبار جدید

اخبار جدید

Invalid news ID

بعدی