اخبار جدید

2015-07-24

حمید صدیق سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در برلین با معاون ریاست دفتر صدارت آلمان ملاقات کرد

ادامه

2015-07-21

رئیس جمهور غنی، حمله تروریستی در ترکیه را شدیداْ محکوم کرد

ادامه

2015-07-16

اهدای تحسین نامه برای آقای همایون احمدی عضو مسلکی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات

ادامه

‫صفحه نخست‬ > اخبار جدید

اخبار جدید

Invalid news ID

بعدی