اخبار جدید

2015-02-26

تسلیت سفیر و اعضای سفارت ج.ا.افغانستان در برلین در رابطه به برف کوچ ها در کشور

ادامه

2015-02-26

برگزاری نشست در رابطه به افغانستان در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

ادامه

2015-02-24

کمک های جمهوری فدرال آلمان به کودکان افغانستان

ادامه

‫صفحه نخست‬ > اخبار جدید

اخبار جدید

Invalid news ID

بعدی