اخبار جدید

2015-04-23

دعوت از تعدادی افغان های مقیم شهر برلین به سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان

ادامه

2015-04-23

ملاقات حمید صدیق سفیر ج.ا.ا با رییس بنیاد سیاسی آینریش بل

ادامه

2015-04-06

دیدار سفیر افغانستان با معین وزارت همكاري هاي اقتصادي و انكشاف فدرال آلمان

ادامه

‫صفحه نخست‬ > اخبار جدید

اخبار جدید

Invalid news ID

بعدی